Foto: IIHS / TopGarage - materiały producenta

bezpieczeństwo

Wszyscy, którzy uważają, że są wolnymi ludźmi i mogą decydować czy i kiedy zapinać pasy bezpieczeństwa powinni obejrzeć ten materiał filmowy.

Wolność może zabić - czy zapinać pasy bezpieczeństwa? (slajd 1 z 3)

Reklamy
Koniec bloku reklamowego
Foto: IIHS / TopGarage - materiały producenta

Reklamy
Koniec bloku reklamowego
Foto: IIHS / TopGarage - materiały producenta

Reklamy
Koniec bloku reklamowego